rademaker

Oei, ik groei!

De geboorte van een onderneming is een geweldige ervaring, er is een idee en dat idee inclusief product brengt een onderneming voort. Heeft deze onderneming groeipotentie? Is het idee of het product goed genoeg? Is de kwaliteit goed? Zijn de klanten tevreden?
Het vergelijk met de geboorte van een kind is nauwelijks te maken of wel?

Een kind wordt geboren als een hulpeloos en afhankelijk wezentje dat continue aandacht, stimulans  en geborgenheid nodig heeft om gezond en veilig groot te worden.
De mentale ontwikkeling van een kind kan worden ingedeeld in 10 sprongen in de eerste 1,5 jaar van zijn of haar leven. Kenmerkend is dat vaak eerst een stapje achteruit wordt genomen om vervolgens een sprong naar voren te maken.
Kinderen groeien met schokken, langere tijd gebeurt er weinig tot niets en dan ineens groeien ze millimeters in één etmaal.
Iedere onderneming is uiteraard uniek maar doorloopt wel dezelfde fasen in de ontwikkeling.

Iedere fase biedt kansen en kent gevaren.

Fasen van de onderneming Rol van de adviseur van Rademaker
Geboorte

De onderneming is net begonnen, het product is nog in ontwikkeling, er wordt nog weinig geld verdiend en er is weinig eigen vermogen. De bedrijfsstructuurprocessen zijn in ontwikkeling.

Begeleiden en ondersteunen van de onderneming bij de start, de financiering, het opzetten van de ondernemingsstructuur en (financiële) administratieve processen.

Fiscale begeleiding zoals de toepassing van de innovatiebox.
Herkennen en advisering omtrent subsidies

De sprongen

De markt wordt enthousiast over de onderneming, er doen zich veel kansen voor. De eigenaren moeten focus vinden en naast de groeiperikelen zorgen voor een gedegen bedrijfsstructuur inclusief het aantrekken van betrouwbaar management.

Onderneming heeft last van de puberteit in de groei naar volwassenheid.

In deze periode van sprongen wordt de onderneming snel meer waard en kan extra kapitaal worden aangetrokken.

Advisering en begeleiden van de onderneming bij het opzetten en beheersen van de bedrijfsprocessen zoals het opzetten van een degelijk managementinformatiesysteem en aandacht voor de administratieve organisatie en de interne beheersing.

Ondersteuning van de onderneming bij het beoordelen en nemen van de juiste investeringsbeslissingen.

Beoordelen huidige financieringsstructuur inclusief onderzoek naar participatie van derden in de onderneming

Volwassenheid

De bedrijfsstructuur is degelijk en past bij de omvang van de onderneming, het product is succesvol, onderneming is financieel gezond. Deze fase van stabilisatie zou  een goed moment zijn om de onderneming te verkopen.
Gevaar is dat de onderneming stil staat, er is aandacht nodig voor innovatie en verbetering.

Ondersteuning en optreden als sparringpartner voor de onderneming om haar strategie te bepalen:

·         Verkoop
Waardering van de onderneming en begeleiding bij een verkooptraject

·         Expansie buitenland
Begeleiding van de onderneming bij de toetreding tot buitenlandse markten

·         Groei
De omvang van de onderneming is van invloed op de door de accountant te verstrekken verklaring, onderneming ondersteunen in het controle proces van de jaarrekening.

Midlife

De onderneming bevindt zich in de fase van heroriëntatie;

·         doorgaan met het bestaande product in de bestaande markt kan leiden tot stilstand van de onderneming

·         innovatie nieuw product voor nieuwe markten

De onderneming gaat c.q. moet haar strategie bepalen; ondersteuning bij het doorrekenen van de diverse scenario’s, deze scenario’s worden met de adviseur besproken.

Rademaker Advies & Accountancy zet haar netwerk en expertise in om voor de onderneming nieuwe markten en mogelijkheden te verkennen.

Wedergeboorte 

De onderneming heeft haar expertise voldoende ingezet om een nieuw product te ontwikkelen voor een nieuwe markt, de onderneming start weer bij fase 1 “De geboorte”.
Indien het de onderneming niet lukt om zichzelf opnieuw uit te vinden zal de onderneming uiteindelijk geliquideerd worden.

Begeleiden en ondersteunen van de onderneming bij deze herstart en/of “afbouw” van de onderneming.

Rademaker Advies en Accountancy
De adviseurs van Rademaker Advies en Accountancy hebben de ervaring, kennis en kunde om ondernemingen te begeleiden en te adviseren in alle fasen. De geboorte van Rademaker Advies en Accountancy was op 1 januari 2018 dus we bevinden ons volop in de fase van de sprongen. Onze ervaren adviseurs voelen zich herboren bij deze nieuwe start en hebben er veel zin in.

 

 

Rademaker Advies en Accountancy
Kasteleinenkampweg 11c
5222 AX ‘s- Hertogenbosch
info@rademakerwerkt.nl
www.rademakerwerkt.nl