Events Word lid

sluiten

“Brabant moet bijblijven om zijn interessante vestigingsklimaat te behouden”

Fotografie: Geeke van Dijck

Tekst: Stefan Korthout

terug naar alle artikelen

image

Andere tijden vragen om andere antwoorden. Als Noord-Brabant de motor wil blijven van de Nederlandse economie, dan zijn oplossingen nodig voor de problemen van nu. We zijn benieuwd naar de aanpak van ons provinciebestuur als het gaat om onderwijs, arbeidsmarkt, kennis en onderzoek. We vragen het gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (VVD). Economie, Innovatie, Onderwijs en Financiën zitten in zijn portefeuille.

Waarde
“De waarde van provincie Noord-Brabant voor de Nederlandse en mondiale economie wordt steeds groter. Het verdienvermogen komt voort uit slimme technologieën en maakindustrieën waar oplossingen worden bedacht voor wereldwijde maatschappelijke kwesties. Denk aan volksgezondheid, duurzame voedselproductie en de energietransitie. Brabantse bedrijven lopen daarin voorop. Röntgenapparatuur, productiemiddelen voor microchips, geneesmiddelen en de omzetting van reststoffen in brandstof zijn er dankzij Brabantse bedrijven. Doorlopend vinden er onderzoeken plaats die belangrijk zijn voor onze toekomst, zoals de ontwikkeling van plantaardige eiwitketens of efficiëntere batterijtechnieken.”
 
Onzichtbare hand
“In de Brabantse economie fungeert het provinciebestuur als een onzichtbare hand. We zorgen voor verbinding tussen partijen die elkaar kunnen versterken. Bijvoorbeeld als het gaat om data. Slimmer geld verdienen met de beschikbare mensen binnen de beschikbare tijd doe je niet alleen vanuit onderbuikgevoel, maar steeds vaker op basis van cijfers en metingen. Dat is waarom we de inzet van studenten als datacoaches voor ondernemers bevorderen. Als provinciaal bestuur nemen we hier een rol in omdat signalen uit het bedrijfsleven erop wijzen dat de behoefte hieraan groot is en dat ook andere regio’s hiermee actief bezig zijn. Brabant moet bijblijven om zijn interessante vestigingsklimaat te behouden.”
 
Convenant
“Onderwijs heeft een sleutelrol in de economie van de toekomst. Hadden we sinds 2016 al een overeenkomst met het middelbaar beroepsonderwijs, onlangs sloten we het Hoger Onderwijs Kennispact. Dit convenant met hogere en wetenschappelijke onderwijsinstellingen bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste: Leven Lang Ontwikkelen. Omdat ondernemers steeds meer behoefte hebben aan mensen met nieuwe vaardigheden, hebben we het platform BrabantLeert.nl opgericht. Het doel daarvan is om de inzetbaarheid van mensen te vergroten door omscholing en bijscholing.”

“In de Brabantse economie fungeert het provinciebestuur als een onzichtbare hand”

Profiteren
“Het Brabantse bedrijfsleven moet optimaal kunnen profiteren van de aanwezige deskundigheid bij opleidingsinstituten. Het tweede onderdeel van het Hoger Onderwijs Kennispact is daarom het bevorderen van de kennisinfrastructuur door ondernemers en hun werknemers naar de HBO’s en universiteiten te halen. Dat is goed voor het behoud van je medewerkers en hun kundigheid. Dit programma start begin 2023. Het derde onderdeel van het kennispact is het stimuleren van ondernemerschap bij studenten en ondernemers.”
 
Toegevoegde waarde
“De focus op kennisbedrijven en maakindustrie werpt zijn vruchten af. De opbrengst per vierkante meter in onze provincie is hoger dan elders in het land. Dat is goed voor de Brabantse economie. Gemeenten en provincie zijn dan ook sturend in het toewijzen van vestigingsvergunningen. Omdat ruimte schaars is, is het criterium dat een onderneming een toegevoegde waarde heeft. Bijvoorbeeld omdat deze zorgt voor regionale werkgelegenheid of voor aanvullende bedrijvigheid.”
 
Positief
“Het bedrijfsleven staat voor flink wat uitdagingen. Nog niet alle sectoren hebben overal een antwoord op. Toch zal de Brabantse economie zich ook de komende jaren positief blijven ontwikkelen, verwacht ik. Als we maar voldoende blijven innoveren en oplossingen blijven bedenken. Ondernemers, onderwijs en overheid hebben elkaar daarin nodig.”

Tags

delen

Ook interessant

Covebo zorgt dat het werkt
Het gaat goed met de werkgelegenheid in Nederland. Dat heeft ook een keerzijde. Want terwijl het aantal banen groeit, zijn kandidaten steeds moeilijker te vinden. Dat kan een behoorlijke wissel trekken op groei en continuïteit, ook voor bedrijven in Brabant.
Groeien met je bedrijf
Ben jij klaar om je bedrijf verder te professionaliseren? Met de praktische tips van financieel expert Marjan Heemskerk leer je alle kansen benutten op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.
Coen van Rooij en zijn team laten alles waar leer op, aan of in zit leven
Leer leeft. Sterker nog, Coen van Rooij en zijn team laten oud leer dat is aangetast door de tand des tijds opnieuw leven. ”Een dankbaar materiaal”, zegt Coen, die interieurs van auto’s maar ook leer van meubilair en interieurs restaureert. En dat gebeurt in Waalwijk met liefde en gevoel voor het object én uiteraard voor het leer.
Aanpak Covebo Uitzendgroep vertaalt zich in motivatie en productiviteit
Covebo Uitzendgroep werkt vanuit het hart van de logistieke branche aan de bezetting op de werkvloer van productie- en logistieke bedrijven. Vanuit de vestiging in Tilburg voorzien Rober de Boer, Remco Donders en hun team zo’n zevenhonderd, voornamelijk, arbeidsmigranten van een werkplek in Midden-Brabant (Tilburg/Waalwijk).