DM Back on Track

Alle bedrijven

DM Back on Track is gespecialiseerd in het bevorderen van arbeidsmobiliteit, coaching én het begeleiden van veranderprocessen. Het uitgangspunt bij elk traject is, het gewenste resultaat leveren en continuïteit realiseren. We vinden het belangrijk, om in samenwerking met de deelnemer en de opdrachtgever, te werken aan hetzelfde doel. In veranderprocessen begeleiden we graag op een coachende manier. We hebben daarbij vooral aandacht voor de mens achter de deelnemer met de nadruk op de zachte kant van de veranderprocessen.

Onze missie is; werkzoekenden, werknemers of andere deelnemers middels een traject weer op het juiste spoor te helpen, ofwel “back on track”. We begeleiden met de visie, dat elk individu uniek is, met eigen kwaliteiten en competenties. We onderscheiden ons door een individuele en empathische benadering en stellen samen met de cliënt een maatwerktraject vast. Vanuit deze visie streven we er naar de deelnemer inzicht te geven in zijn of haar mogelijkheden en het doel van zijn/haar werkzaamheden en/of persoonlijke leven.