sluiten

Aanpassing in Arbowet vanwege COVID-19

terug naar alle artikelen

image

Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet en bevat regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico’s tegen te gaan. Deze regels zijn algemeen geformuleerd maar wel verplicht en worden gecontroleerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vanwege de COVID-19 epidemie is er in december 2020 tijdelijk een aanvulling gekomen op dit Arbobesluit. 

In het aangepaste Arbobesluit staat dat tot de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen in ieder geval horen:

  • het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen;
  • het geven van doeltreffende voorlichting aan werknemers over de bestrijding van SARS-CoV-2 op de arbeidsplaats; 
  • het houden van adequaat toezicht op de naleving van de in dit artikel bedoelde noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.

Voorheen waren er nog geen concrete mogelijkheden om werkgevers te sanctioneren wanneer zij onvoldoende maatregelen troffen om verspreiding van het COVID-virus te voorkomen op de werkvloer. Met dit Arbobesluit wordt het mogelijk om dergelijke overtredingen wel te sanctioneren. Sterker nog, een overtreding van deze aanvullende bepaling is aangemerkt als een 'ernstige overtreding'. Dit betekent dat de Inspectie SWZ de bevoegdheid heeft om bij een herhaalde overtreding strenge sancties op te leggen. 

Sancties die de Inspectie SWZ kan geven zijn:

  • het stilleggen van het werk binnen het bedrijf, ook zonder voorafgaande waarschuwing
  • het opleggen van een bestuurlijke boete

Met dit Arbobesluit worden de risico's van een onduidelijk of onbeschreven Corona-beleid groter. Zorg dat je hier als werkgever op voorbereid bent.

Ben jij nog niet in het bezit van een (actueel) corona-beleid of heb je je corona-beleid niet vastgelegd? B-Talented heeft een duidelijk beleid opgesteld welke je nu bij ons aan kunt vragen. In dit beleid zit bijvoorbeeld een beslisboom ‘werken of quarantaine’ en een duidelijk actieplan bij een besmetting op de werkvloer. Dit beleid kan naar eigen wens nog aangepast worden en kan stillegging van het bedrijf of een bestuurlijke boete voorkomen.

Interesse in dit Corona-beleid? Vraag deze voor een eenmalig bedrag van €150,- bij ons op!

Vraag het basis Corona-beleid aan