Your Controller

Alle bedrijven

Met Your Controller heeft u een vaste partner die het complete bedrijf kent en kan overzien. Wij zijn uw interne controller en  sparringpartner.

Business planning
In control zijn begint bij een goede business planning en begroting. Wij stellen die met u op en beoordelen de juridische en fiscale structuur van de onderneming. Verder analyseren we de inrichting van de bedrijfsprocessen en implementeren de verbetervoorstellen. Een belangrijk uitgangspunt is het zo optimaal mogelijk gebruik maken van technologie.

Control
Het voortdurend monitoren van de financiële processen en het bijsturen daarvan is van groot belang voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatie uit de systemen. Wij volgen de bedrijfsprocessen en sturen ze aan, waar nodig. Zo is de organisatie niet even in control, maar voortdurend in control.

Reporting
Your Controller maakt een koppeling tussen uw informatiesysteem en een rapportagetool voor de management informatie. Maandelijks worden de resultaten gerapporteerd en ontwikkelingen besproken. De jaarrekening en consolidatiestukken worden opgesteld en de fiscale aangiften voorbereid. Bent u als bedrijf controleplichtig, dan kan de externe accountant efficiënt zijn werk doen.

Actions
In de procesaanpak richten we ons op het efficiënter uitvoeren van de processen en het beheersen van de risico’s. Na een analyse en rapportage ten aanzien van de bepaalde bedrijfsprocessen gaan we aan de slag met de verbeteracties. Het heeft onze voorkeur om de bepaalde verbeteracties voor de onderneming te implementeren zodat wordt bewaakt dat de acties tijdig worden afgerond.