Stichting Topsport For Life

Alle bedrijven

Stichting Topsport for Life is een initiatief van een aantal mensen met een achtergrond in de topsport die zich willen inzetten voor mensen met een levensbedreigende ziekte. Het doel van Topsport for Life is om mensen die levensbedreigend ziek zijn en hun naasten/gezinsleden een in alle opzichten ‘beter’ leven te geven.
Dat doen wij door de organisatie van vele onvergetelijke evenementen en groepsvakantioereizen, het coachen en begeleiden van de gezinnen bij hun leven met de ziekte en door het realiseren van individuele wensen / dromen. Ook geven wij zorghulpmiddelen, racefietsen en E-bikes in bruikleen aan onze gasten.