Solaris Parkmanagement

Alle bedrijven

Parkmanagement is een onmisbare schakel in de samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven op het niveau van bedrijvenparken. Het vormt een niet weg te denken onderdeel van de ontwikkeling van nieuwe of revitalisering van bestaande bedrijvenparken.

Parkmanagement wordt hierbij ingezet als middel om te komen tot een duurzame kwaliteit en een bestendige betrokkenheid van gebruikers bij het bedrijvenpark. Daarnaast biedt een parkmanagementorganisatie een platform, waarop ondernemers en overheid elkaar kunnen treffen voor het maken van concrete afspraken op allerlei gebieden.

Het doel van Parkmanagement is om, met een gezamenlijke inzet, de kwaliteit van het bedrijvenpark te verbeteren en te borgen zodat een duurzame, representatieve en veilige werkomgeving ontstaat waarin het aanwezige vastgoed haar waarde behoudt en er een aantrekkelijk vestigingsklimaat ontstaat. Het bereiken van “duurzame resultaten” heeft tot gevolg dat overheden en bedrijven zich als ‘vanzelfsprekend’ aansluiten bij Parkmanagement.