RIBW Brabant

Alle bedrijven

Als RIBW Brabant bieden wij begeleiding aan mensen met psychiatrische of psychische klachten. Dit doen wij bij een RIBW-locatie (beschermd wonen) of bij de cliënt thuis (ambulante begeleiding). Bij de start van onze begeleiding, bekijken we samen welke organisaties ook hulp (kunnen) bieden, kijken we naar de voorzieningen in de wijk en welke familie en vrienden iets (kunnen) betekenen. We gaan er samen met onze partners voor om passende ondersteuning en zorg te bieden. De basis van onze samenwerking is dat iedereen doet waar hij goed in is.

Onze professionals zijn geen behandelaars of artsen, maar begeleiden daar waar het herstel plaatsvindt: in het dagelijks leven. Dat doen zij met kennis van psychiatrische ziektebeelden, met professionele, onderbouwde methodieken en met herstelondersteunende zorg als basis. Dit laatste betekent dat de talenten, wensen en doelen van de cliënt centraal staan. We nemen het nooit over, maar werken samen stap-voor-stap aan concrete doelen. Deze doelen liggen op het gebied van 6 leefgebieden.