oamkb Roosendaal

Alle bedrijven

Als accountant werken wij met ondernemers en directeuren en bestuurders van BV’s aan de juiste strategische beslissingen zodat hun bedrijf nog gezonder en duurzamer wordt.

Accountant die de ondernemer in Roosendaal en omstreken steunt
Dit doe ik door allereerst de administratie te digitaliseren zodat die volledig automatisch verloopt en 24/7 inzicht in de cijfers biedt. Vervolgens stel ik budgetten en prognoses op aan de hand van bijvoorbeeld KPI’s. Ik staaf ze en neem pro-actief contact op wanneer ik afwijkingen signaleer. Dan heb ik natuurlijk al de oorzaak gevonden en heb ik een concreet advies klaar. Uiteraard ben ik direct beschikbaar wanneer directeuren en bestuurders iets signaleren of willen bespreken. We voeren sowieso elk halfjaar sparringsgesprekken over de ontwikkelingen en de ambities van het bedrijf. Ik ben daardoor een partner aan de zij van de ondernemers, zodat zij succesvoller ondernemen.

Strategisch pad bewandelen
Ondernemers, directeuren en bestuurders van BV’s hebben hun visie en doelen helder voor ogen. De weg daarnaartoe is vastgelegd in doordachte strategieën, maar de voortgang over het pad loopt in de uitvoering nogal eens vertraging op. Ik zorg ervoor dat het pad controleerbaar is, continu gemonitord wordt, gesignaleerd met aanpassingsmogelijkheden waarop direct bijgestuurd kan worden.

Cijfers als strategisch instrument
Oamkb staat voor Echt goed werken in accountancy voor het MKB. Dat betekent dat cijfers worden gebruikt als strategisch instrument voor een heldere bestemming en een duidelijke route. Met een duidelijk verband tussen je bestemming en je route ben je in staat om onderweg alternatieve wegen te bewandelen om toch op koers te blijven.

Genoeg te doen
Ondernemers, directeuren en bestuurders van een BV hebben genoeg taken op hun bord met betrekking tot de omzetontwikkeling, het aansturen van personeel, het onderhouden van de zakelijke contacten en dan is de administratie een noodzakelijk kwaad dat te veel tijd kost, maar wel het gevoel van controle biedt. De vraag is of er echte controle is, wanneer cijfers pas duidelijk zijn in een jaarrekening die op zijn vroegst een kwartaal na de jaarafsluiting komt. Dat geeft geen mogelijkheid meer tot bijsturing. Laat staan tot het anticiperen op veranderingen in de markt. Het is geen geheim dat juist nu de economie zo aan het veranderen is, ondernemers voor belangrijke strategische beslissingen staan.

Mijn achtergrond komt jou ten goede
Ik ben sociaal gevormd door het korps commando troepen, waarin saamhorigheid, gezamenlijke inzet en kameraadschap heel belangrijk en aanwezig is. Het samenwerken binnen de organisatie oamkb, geeft vaak dat betrokken gevoel weer terug. Zowel binnen de organisatie als met mijn klanten. Ik kan in mijn werk nu niet alleen mijn opmerkzaamheid, maar ook mijn analytisch oog gebruiken. Ik ben continue op zoek naar verbanden, ik spoor fouten op en puzzel aan de beste strategie die leidt naar een betere toekomst.

image