Mosaics

Alle bedrijven

Volgens ons kan de aanpak van verzuim en het ondersteunen van ondernemers beter. Daarom hebben wij de Mosaics Methode ontwikkeld. Hierbij sluit u geen verzuimverzekering af maar draagt u samen met andere MKB-ondernemers de risico’s bij ziekte van een of meer van uw medewerkers. U staat niet langer alleen bij verzuim.

Een centrale rol is in onze methodiek weggelegd voor de regisseur inzetbaarheid. Hij of zij ondersteunt de ondernemer bij alle aspecten rond het beheersen maar vooral het voorkómen van verzuim. De regisseur zorgt dat u voldoet aan alle wettelijke bepalingen, neemt u administratieve verplichtingen uit handen en begeleidt u vanaf de eerste ziektedag. Maar we gaan veel verder dan alleen verzuimbegeleiding. De focus ligt sterk op preventie: door het actueel houden van de risico-inventarisatie en het organiseren van preventief medisch onderzoek. We stellen alles in het werk om te zorgen dat uw medewerkers op een gezonde wijze kunnen doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd.