Leydal Advocatuur

Alle bedrijven

Als ondernemer heb je een hoop op je bord. Veel gaat goed, maar het zijn vaak de vervelende dingen die de meeste aandacht opeisen. Debiteuren, geschillen, contracten, etc. En dingen écht goed doordenken, dat schiet er vaak bij in. 

Met Leydal Advocatuur kan ik je daarbij helpen. Bij een enkel conflict of meer structureel. Op de voorgrond óf op de achtergrond. Tegen een scherp tarief per uur, een vast bedrag per contract of in een voorspelbare abonnementsvorm. Wát jij nodig hebt, wannéér je het nodig hebt. 

Mijn naam is Robin Alexander Jong en ik ben advocaat sinds 2004. In bijna 20 jaar heb ik de omslag gemaakt van probleemoplosser naar probleemvoorkomer. Liever iets meer tijd en energie steken in een goede overeenkomst, dan achteraf de gaten dichtlopen in een procedure.