Evikazia Groep

Alle bedrijven

Evikazia Groep heeft de Eskipan methode ontwikkeld die ervoor zorgt dat je het onbewuste brein als een professional gaat benutten en interactieve communicatie één van je top skills wordt.

Hoe zou het voor je zijn:
Wanneer je gesprekken kunt voeren met gemiddeld 28 tot 36% minder gesprekstijd met een
hoger eindresultaat?

Om in sales met dezelfde beschikbar tijd meer gesprekken voert en daarmee tevens jouw
score verhoogd?

Om als manager je medewerkers meer zelfredzaam laat functioneren waardoor je meer tijd
besteed aan management, groei van de organisatie i.p.v. je tijd te besteden aan brandjes
blussen in de uitvoering? Vaak onder het mom, ik doe het zelf maar, dan weet ik dat het
goed gaat.

Dat jij in een team makkelijker acceptatie verkrijgt i.p.v. weerstand bij vragen of ideeën ongeacht
het hiërarchisch niveau?

Wil je het weten?