Coen for Change

Alle bedrijven

Mensen zijn geen nullen en enen die je naar hartenlust aan en uit kunt zetten. Gelukkig maar! Toch bekijken veel managers hun medewerkers door een technische bril zodra er iets misgaat of niet helemaal lekker loopt. Terwijl de oplossing doorgaans ligt in het kijken naar de mensen áchter die problemen.

Optimale balans
Vanuit die basisovertuiging richt ik mij primair als organisatiekundige júist op de mensen binnen organisaties. En de wijze waarop mensen samenwerken. Ik probeer de optimale balans te vinden tussen de ‘feitelijke’, technische kant van organisaties en de ‘menselijke’ gedragskant. Daarbij is er uiteraard ook aandacht voor het management, want dat speelt in dit krachtenveld een hele belangrijke rol.

Verbinding maken
Mensen die lekker in hun vel en meer ‘in hun kracht’ zitten, dragen vanzelf op een positieve manier bij aan de doelen van de organisatie. Techniek en mens versterken elkaar, zolang daar maar de juiste verbinding wordt gemaakt. Leidinggevenden moeten hiervoor zorgen, op een coachende en faciliterend manier. Succesvolle ondernemingen, klein en groot, kenmerken zich juist in de optimale verbinding tussen mens, proces, structuur en leiderschap.