NMB-1805

Werken aan taal, zelfvertrouwen en stageplekken

Bij Broodje Aap & Linke Soep in Tilburg mogen ze ‘groei’ gerust met hoofdletters schrijven. In drie jaar hebben ze al heel wat mensen, die worstelen met hun taal en zelfvertrouwen, qua persoonlijkheid laten groeien. Uitgangspunt: meedoen in de samenleving en wellicht een opstap naar een baan.

Ook wat betreft vestigingsplek is er in al die jaren groei. Wat begon in een buurtcentrum met een vierpits kookstel, mondt uit in een professionele ruimte in de Boomstraat 131. Daar wordt gekookt, gegeten en veel gepraat onder begeleiding van taalcoaches. Aanschuiven en genieten van bijzondere gerechten kan in het restaurantgedeelte. Rian van Pelt en Marlinde Abassi Kashkooli verwijzen naar de taalcoaches en de lunchgasten. Maar ook naar de opstap voor een aantal deelnemers naar een baan in de horeca met de cursus ‘Andere Cook’. “We leiden in een apart traject talent op, zowel kooktechnisch, als wat betreft taal. Daarbij ontbreekt het vakjargon niet.”

Integratie
De ‘normale’ taal/kookgroepen blijken voor de deelnemers een opstap naar een groter netwerk als Netwerk Brabant. De groep heeft een evenwichtige verdeling met negen deelnemers en vier taalmaatjes. Twee keer in de week, op woensdag en vrijdag, komen twee interculturele groepen samen bestaande uit twaalf verschillende nationaliteiten met het bereiden van lunch en catering als bezigheid en integratie in de samenleving als doel.

Horecatraining
De specifieke horecatraining is op donderdag. “Nee, het is geen dagbesteding maar een gefundeerde aanpak, die moet leiden naar een stageplek of zelfs een baan in een van de horecagelegenheden in Tilburg en zijn regio.” Rian en Marlinde werken eraan dat de deelnemers aan de horecagroep ‘duurzaam’ aan de slag kunnen. Dat horecaondernemers hen een serieuze kans geven en dat voor langere termijn. “We hebben veel talent aan boord. Natuurlijk kost het ´de horeca´ tijd maar de investering wordt met goud terugbetaald.” Over hoe middelen worden gegenereerd om Broodje Aap & Linke Soep in de lucht te houden? “Subsidies en cateringopdrachten.” Beide dames spreken de wens uit dat het horecanetwerk zich uitbreidt en ondernemers de bereidheid tonen om mensen een kans te geven.

Broodje Aap & Linke Soep
Boomstraat 131, 5038 GP Tilburg
M 06-5358 4090
info@broodjeaaplinkesoep.nl
www.broodjeaaplinkesoep.nl