sluiten

Werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsuitje

terug naar alle artikelen

image

Artikel 7:658 lid 1 BW bepaalt dat de werkgever verplicht is om het werk en de werkplek op zodanige wijze in te richten, maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Doet de werkgever dat niet en lijdt de werknemer schade dan is de werkgever aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij zijn zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer is nagekomen dan wel dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan opzet of bewuste roekeloosheid (artikel 7:658 lid 2 BW).

Bij een bedrijfsuitje zal niet steeds sprake zijn van “in uitoefening van de werkzaamheden”. Hiervoor moet er tussen de activiteit en de door de werknemer te verrichten werkzaamheden een voldoende nauw verband bestaan. Dit wordt door de rechter ruim uitgelegd. Daarbij zijn onder andere de volgende aandachtspunten van belang:

·         Vindt de activiteit plaats op de werkplek of op een externe locatie?

·         Vindt de activiteit plaats in werktijd of in eigen tijd?

·         Wat is het doel van de activiteit? Dient de activiteit het bedrijfsbelang?

·         Is de werknemer verplicht of voelt hij zich verplicht om deel te nemen aan de activiteit of is deelname geheel vrijwillig?

Afhankelijk van het antwoord op al deze vragen wordt al dan niet aangenomen dat de schade is geleden in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden en dat werkgever aansprakelijk is.

Indien de schade niet is ontstaan in de uitoefening van de werkzaamheden bent u er als werkgever nog niet. Zodra de activiteit wel werkgerelateerd is heeft de werkgever namelijk een zorg- en preventieplicht op grond van goed werkgeverschap. De werkgever handelt in strijd met deze zorgplicht indien hij niet de ter voorkoming van de schade redelijkerwijs van hem te verlangen zorg betracht. Zo wordt van de werkgever verwacht dat hij in geval van een “bijzonder risico” op schade voor de deelnemers van de activiteit maatregelen neemt ter voorkoming van schade. Een bijzonder risico is aanwezig indien de activiteit voor ongetrainde werknemers, zonder begeleiding en veiligheidsmaatregelen, een verhoogd risico op schade met zich mee brengt. Doet de werkgever dat niet is hij aansprakelijk.

Organiseert u als werkgever een bedrijfsuitje, dan is het dus van belang om de risico’s op schade zoveel mogelijk in te perken. Omdat een ongeluk in een klein hoekje zit is het ook verstandig een aansprakelijkheidsverzekering met evenementendekking af te sluiten. Ik wens u en uw medewerkers een fantastisch en bovenal voorspoedig bedrijfsuitje!

Wilt u meer weten over uw aansprakelijkheid als werkgever of over andere vormen van aansprakelijkheid binnen uw onderneming neem dan contact met mij op.

Mr. Eline van den Dungen, specialist ondernemings- en aansprakelijkheidsrecht.

delen

VDT Advocaten

Hart van Brabantlaan 500
5038 JA Tilburg
013-5440400

www.vdt-advocaten.nl Lees meer >
Ook interessant