sluiten

Samen werken aan optimaal Samenwerken

terug naar alle artikelen

image

Waar staat onze organisatie voor? En welke culturele waarden en gedragingen horen daarbij? Wie willen wij eigenlijk zijn? Organisaties die antwoord kunnen geven op die vragen, zijn doorgaans succesvoller én hebben een streepje voor op de arbeidsmarkt. Maatstaff, het bureau van HRD-experts Rogier van Oosterhout en Coen van den Akker, helpt bedrijven bij het ontdekken en borgen van hun ‘sociale context’.

Op de huidige krappe arbeidsmarkt is het in veel sectoren knap lastig om voldoende goede medewerkers te vinden, laat staan te behóuden. Om jezelf te onderscheiden van andere organisaties die in dezelfde talentvijver vissen is een goed organisatieprofiel onontbeerlijk, vertelt Rogier. “Natuurlijk, kandidaten kijken in eerste instantie vaak naar de inhoud van het werk. Maar wat veel werkgevers vergeten, is dat mensen ook graag werken bij een organisatie die actief werk maakt van een prettige werksfeer, een cultuur die ergens voor stáát.”

Veel organisaties hebben echter geen eenduidig antwoord op de vraag waar ze voor staan, vult Coen aan. “Dat is ook begrijpelijk: ze zijn vooral bezig met omzet, winst, kpi’s; met de inhoudelijke context van hun werk. Maar daardoor sneeuwt de minstens zo belangrijke collegiale omgang vaak onder. Hoe werk je als organisatie samen? Hoe verbind je medewerkers uit de verschillende generaties? En: hoe kan die sociale context de inhoud versterken, en vice versa?”

Gedragsindicatoren
Maatstaff ondersteunt organisaties bij het vinden van antwoorden op deze vragen, schetst Coen. “Een begeleidingstraject bij ons is effectief én efficiënt en neemt ongeveer drie maanden in beslag. We beginnen met het, samen met het management, vaststellen van de kernwaarden. Waar staat de organisatie voor? Maar daarna begint het werk pas écht. Samen met de medewerkers toetsen we of de medewerkers zich in de kernwaarden herkennen en analyseren we het gat tussen de gewenste situatie in die waarden met de werkelijkheid. Daarna vertalen we de kernwaarden samen naar zogenoemde kritische gedragsindicatoren: concrete gedragsnormen waar iedereen zichzelf en elkaar aan zou moeten houden. Een voorbeeld? Neem een abstracte waarde als ‘respect voor elkaar’. Die kun je doorvertalen naar een concrete gedragsnorm als ‘Ik laat de ander uitpraten’. Of: ‘Ik praat met- in plaats van over een ander’. Door kernwaarden op die manier te concretiseren, komen ze pas tot leven.”

Belangrijke basis
Organisaties die zichzelf willen verbeteren, zoeken het volgens Rogier al snel in zaken als aangescherpte procedures, nieuwe hard- en software of machines. “Dit soort procesmatige aanpassingen zijn óók belangrijk voor een soepel lopende organisatie. Tegelijkertijd is flow in samenwerking een minstens zo belangrijke basis voor succes. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat mensen die lekker in hun vel zitten ook beter presteren.” Als je samen met je medewerkers bepaalt hoe het samenwerkingsgedrag in de organisatie eruit zou moeten zien, leidt dat volgens Coen vanzelf tot een prettigere omgang met collega’s en leidinggevenden. “En dát vertaalt zich dan weer naar een betere binding van medewerkers met je organisatie, betere bedrijfsresultaten én een duidelijker arbeidsmarkt­profiel. Reden genoeg dus om actief aan de slag te gaan met normeren van gedrag voor het vinden en behouden van talent.”

Meer weten over Maatstaff? Kijk op www.mtstff.nl.

 

delen

Coen for Change

Topaasstraat 165
4817 HA Breda
0031683990060

www.coenvandenakker.nl Lees meer >
Ook interessant