roc

ROC Tilburg werkt samen met SBB

Voor groepen van twaalf tot zestien deelnemers organiseert het ROC Tilburg in samenwerking met SBB workshops (in company) voor praktijkopleiders die studenten begeleiden in de beroepspraktijk, oftewel het leerbedrijf.

De workshops, module 2 en/of module 3 leveren de basiskennis en -vaardigheden die een praktijkopleider nodig heeft om MBO studenten te begeleiden. De workshopmodules zijn afzonderlijk van elkaar te volgen.

Deelname is kosteloos. Op deze manier verhogen we de professionaliteit van de begeleiding bij onze stagebedrijven

Alle workshops vinden plaats in Tilburg: Locatie ROC Tilburg, Kasteeldreef 122.

Module 2: Begeleiding tijdens BPV-periode

Doelstelling

 • De praktijkopleider is beter in staat om de student te motiveren om te
 • Hij is beter in staat om de student aan te spreken op zijn gedrag, zonder dat de relatie wordt verstoord.
 • Hij leert een goede instructie te geven en gaat hiermee zelf aan de slag tijdens de

Onderwerpen

 • Motivatie
 • Feedback
 • Instructie geven

Module 3: Ontwikkelingsgericht Beoordelen

Doelstelling

 • De praktijkopleider leert een voortgangsgesprek te houden waarbij hij de denkkracht bij de student
 • Hij is beter in staat om de student bij te sturen door werkzaamheden af te stemmen op de ontwikkeling van de student
 • Hij krijgt inzicht in de valkuilen die een objectieve beoordeling in de weg kunnen

Onderwerpen

 • Voortgangsgesprek voeren
 • Luisteren samenvatten en doorvragen
 • Ontwikkelingsgericht Beoordelen

Module 2: woensdag 15 mei 2019 en woensdag 12 juni 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur
Module 3: Woensdag 28 november 2018, woensdag 22 mei 2019 en woensdag 19 juni 2019 van 13.00-17.00.

 Inschrijven is gratis. Aanmelden kan bij dverrijt@roctilburg.nl

Mocht u geïnteresseerd zijn om op de hoogte te blijven van workshop programma, geeft u dit dan aan bij dverrijt@roctilburg.nl. We nodigen u uit zodra er andere, nieuwe workshops gepland staan.

Voor meer informatie over SBB en de modules klik je hier

 

 

Vacature: meedenkers gezocht!
Het ROC Tilburg is continue op zoek naar verbetering van het onderwijs. Belangrijk onderdeel daarbij is het contact met het bedrijfsleven en het afstemmen van het onderwijs op de vraag uit de markt.

Daarom zijn we op zoek naar meedenkers! Professionals uit het bedrijfsleven die al samenwerken met het ROC Tilburg of daar graag mee willen starten vragen we om aan te schuiven bij het denkplatform, gevormd door docenten, stagebegeleiders en bedrijven.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • de wijze van examinering;
 • inhoud van de opleiding;
 • opzet van de stages.

Met een startfrequentie van elk half jaar gaan we aan de slag met het neerzetten van een solide basis voor bovengenoemde onderwerpen.

Interesse? Heel graag ontvangen we een mail op aketelaars@roctilburg.nl met uw gegevens en/of eventuele vragen!