Word lid

sluiten

InnovatieTafels, voor en door ondernemers

terug naar alle artikelen

image

Een onafhankelijke landelijke community opzetten en uitbouwen voor innovatie in de gehele voedselketen. Dat is het doel van de InnovatieTafels. Door de juiste verbindingen te maken en ondernemers te faciliteren, leveren de InnovatieTafels een bijdrage aan een gezonder en duurzamer voedselsysteem.

Toekomstbestendig
Innovatie is voor ondernemers cruciaal om hun bedrijf toekomstbestendig te maken én houden. Door de dagelijkse drukte komt het er echter vaak niet van om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. De InnovatieTafels doorbreken deze vicieuze cirkel.

“Om te kunnen vernieuwen, heb je kennis nodig. Die is soms lastig te vinden. Er zijn allerlei bureaus die je willen helpen met advies en het aanvragen van subsidies bijvoorbeeld, maar dat is altijd vanuit een commercieel motief. Daarom zijn de InnovatieTafels zo’n goed idee. Hier praat je met vakgenoten op basis van respect en gelijkwaardigheid.”
Jeroen van Erp, deelnemer aan de InnovatieTafels

Experimenteren aan de keukentafel
Een InnovatieTafel bestaat uit acht ondernemers die ongeveer vijf keer per jaar met elkaar om tafel gaan. De keukentafel bijvoorbeeld, want daar ontstaan vaak de beste ideeën! De deelnemers erkennen het belang van innovatie en samenwerking om te komen tot een duurzame en toekomstgerichte sector. Ze zijn leergierig, bereid tot experimenteren en niet bang om hun onzekerheden te delen. Zij kijken over de grenzen van hun eigen bedrijf heen en gaan graag de dialoog aan met collega-ondernemers, partners en experts. De ondernemers bepalen zelf de thema’s die zij bespreken, want de InnovatieTafels zijn echt door en voor ondernemers. De bijeenkomsten worden begeleid door professionals uit het bedrijfsleven.

De droom
Nederland staat voor een groot aantal maatschappelijke uitdagingen. Een ervan is het volhoudbaar maken van onze voedselproductie. De ontwikkelingen in de agrarische sector spelen hierin een cruciale rol. De InnovatieTafels brengen een beweging op gang om samen te werken aan een gezonder en duurzamer voedselsysteem. Uiteindelijk ontstaat er zo een groot netwerk van ondernemers door heel Nederland die van elkaar leren en die beter dan ooit toegang hebben tot de kennis van onderzoeks- en kennisinstellingen.

Meer weten?
Meer informatie over de InnovatieTafels vindt u op www.innovatietafels.nl. Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in deelname aan een van de InnovatieTafels, stuur dan een e-mail naar info@innovatietafels.nl.