sluiten

Brabant Onderneemt slaat nieuwe richting in

terug naar alle artikelen

image

Precies twaalf jaar na de start slaat Brabant Onderneemt een nieuwe richting in. Op 27 november werd tijdens een druk bezochte (75 personen) bijeenkomst in The Student Hotel deze nieuwe koers gepresenteerd. Deze nieuwe koers is niet toevallig. Na enkele jaren niet bestuurlijk betrokken te zijn geweest, komt Thijs Dorssers (1981) per 1 december 2019 terug als dagelijks bestuurder bij de Stichting Brabant Onderneemt.

Het huidige bestuur geeft aan dat Thijs Dorssers, voormalig voorzitter en oprichter, met een nieuwe visie is gekomen voor de Stichting Brabant Onderneemt. Zijn ideeën sluiten aan bij de snel veranderende wereld en bij de economische ontwikkelingen in Noord-Brabant. Met die nieuwe visie zullen Thijs Dorssers en het algemeen bestuur een goede koers gaan varen.

Vanaf 2020 is Brabant Onderneemt de branche en netwerkorganisatie die de provinciale MKB’ers en start-ups gaat verbinden. Bovendien gaat Brabant Onderneemt ook het label ‘MKB Brabant’ voeren.

Uit verschillende onderzoeken en rapporten blijkt dat start-ups en scale-ups zorgen voor nieuwe MKB bedrijven. Met daaraan gekoppeld een uitbreiding van arbeidsplaatsen en toename van economische groei. In de tijd dat er veel start-ups ontstaan, zoals op het gebied van AI, Robotica en Technologie, is het belangrijk dat deze in verbinding staan met het MKB-bedrijf in de eigen regio. Daardoor ontstaat er een sterk netwerk van bedrijven die elkaar kunnen helpen. Brabantse voorbeelden hierbij zijn DAF en ASML met hun vele regionale toeleveranciers. De komende jaren staat er veel gebeuren in Brainport Regio Eindhoven.

Brabant Onderneemt gaat naast de MKB-organisaties en start-ups ook de bestaande ecosystemen ondersteunen en aan elkaar koppelen. Zodat we een groot sterk Ondernemend Brabant krijgen. We doen het tenslotte met ons allen samen.
Zie www.brabantonderneemt.nl