sluiten

Veiligheid & Gezond werken; we moeten het met zijn allen doen

Tekst: Aldi van Lierop

Fotografie: John Wiersma

terug naar alle artikelen

image

De cijfers zijn duidelijk. Hans Kuipers, veiligheidskundige en mede-eigenaar van Arveco BV, windt er geen doekjes om. In de bouw neemt het aantal ongevallen sinds 2016 weer toe, terwijl er toch zoveel geïnvesteerd is in veilig en gezond werken. “We hebben procedures, afspraken en materialen genoeg om de risico’s tot aanvaardbare proporties terug te dringen, alleen zonder goede samenwerking bereiken deze niet het gewenste resultaat.”

Maar liefst 20 doden in 2017 en nog eens in 2018. Wat blijkt. Van de mensen aan het werk in de bouw kreeg 40% geen voorlichting over veilig werken. 25% kreeg geen instructie hoe goed te werken met beschermingsmiddelen. “Deze feiten zijn algemeen bekend. Waar men het liever niet over heeft, en wat volgens mij zeker van invloed is op de (on)veiligheid, is de taal en gebrek aan kennis. Dat geldt zowel voor eigen als ingehuurd personeel. Mensen komen overal vandaan en verstaan elkaar niet altijd voldoende, dus goede instructies geven en elkaar aanspreken op onveilig gedrag is er nauwelijks bij. Ik zie ook nog te vaak verkeerd gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen of zelfs niet de juiste middelen.” 

“Om tot minder ongevallen te komen moeten we hard werken aan bewustwording en verandermanagement. Daar zet ik vanuit Arveco op in. We moeten het met zijn allen doen, in de praktijk. Ik ben regelmatig op de werkvloer of op de bouwplaats te vinden. Niet alleen om regels uit te leggen maar vooral om mensen bewust te maken van risico’s die ze niet kennen of niet (willen) zien. Vanuit die praktijk ontwikkelen we een veiligere werkvloer en methoden. Hard nodig, want van de betrokken bouwvakkers had 28% een verzuim van meer dan veertig dagen. Niemand wil betrokken raken bij een ongeval en lang thuis zitten, dus gericht energie en geld besteden aan veiligheid is een verantwoorde investering.”

delen

Arveco BV

www.arveco.nl Lees meer >