sluiten

De wereld is nog nooit zo veilig geweest

terug naar alle artikelen

image

U kunt overal goede adviezen lezen over het belang van goed hang- en sluitwerk. En dat u dan ook uw mensen goed moet trainen in het gebruik ervan. Daarnaast past u natuurlijk regelmatig uw wachtwoorden aan. En natuurlijk klikt u nooit zomaar op een vaag mailtje uit Kenia waarin de afzender u een erfenis van 8 miljoen belooft.

Neemt u al deze adviezen vooral ter harte. Maar doe dat wel vanuit nuchterheid, en niet vanuit allerlei onheilspellende emoties. Mensen die beweren dat we in onzekere tijden leven waar de criminaliteit hoogtij viert hebben namelijk ongelijk: de wereld is veiliger dan ooit.

Denk maar aan het aantal oorlogen. We hebben in de moderne geschiedenis nog nooit zo weinig oorlogen gehad als nu. En ook het aantal slachtoffers van oorlog is gedaald. In de ‘gezellige’ jaren vijftig - toen geluk nog heel gewoon was en er touwtjes uit brievenbussen hingen – vonden meer dan 500.000 mensen jaarlijks de dood door oorlog. Tegenwoordig schommelt dat aantal onder de 100.000. Die prestatie is des te opmerkelijker als u bedenkt dat de wereldbevolking in dezelfde tijd is toegenomen van amper 3 naar ruim 7 miljard mensen.

De lijst met vergelijkbare statistieken is lang. De kans op moord is lager dan vroeger, er verdrinken minder mensen en onze levensverwachting stijgt. Zelfs het aantal doden door natuurrampen daalt. Alhoewel we niets kunnen doen aan meteorietinslagen, kunnen we ons er tegenwoordig beter op voorbereiden. In 1920 stierven er nog 25 mensen per 100.000 inwoners door natuurgeweld, nu zijn dat er amper 3.

'Hangjongeren slopen tegenwoordig geen bushokjes meer, maar zijn druk op hun telefoon likes aan het verzamelen. U zou er zomaar vrolijk van kunnen worden.'

Ook op het werk zien we dezelfde trend. Ruim honderd jaar geleden overleden per jaar ongeveer 1 op de 100 werknemers aan ongelukken op het werk. Tegenwoordig is dat percentage bijna nul. Tel daarbij op dat de criminaliteit sinds de eeuwwisseling ook stevig is gedaald. Hangjongeren slopen tegenwoordig geen bushokjes meer, maar zijn druk op hun telefoon likes aan het verzamelen. U zou er zomaar vrolijk van kunnen worden.

Natuurlijk begrijp ik dat de rector van de Universiteit Maastricht deze column niet boven haar bed zal hangen. Wie net twee ton heeft betaald aan criminelen, heeft waarschijnlijk een hele ander beleving van de werkelijkheid. En dat geldt ook voor iedereen die is beroofd of een geliefde heeft verloren door een ongeluk. Ieder slachtoffer is er nog altijd één teveel.

Maar laten we elkaar geen onzin aanpraten. Roepen dat de wereld steeds onveiliger is, draagt bij aan een onveilig klimaat waar politici tweets de wereld in sturen die suggereren dat het ‘weer die Marokkanen zijn’ die Nederlandse dames zouden lastigvallen. Dat er allerlei onheil op ons afkomt waar we niets meer aan kunnen doen, behalve heel bang zijn en gillen dat het vijf voor twaalf is. Veiligheid en emotie vormen een giftige cocktail.  

Ik geloof dat we meer resultaat boeken met nuchterheid. In het verkeer waren er in de jaren zeventig meer dan 3000 doden per jaar te betreuren. Tegenwoordig zijn er veel meer mensen in het verkeer en toch is het aantal verkeersdoden gedaald tot rond de 500. Gordelplicht, maximum snelheid en een alcoholverbod dragen meer bij aan veiligheid dan het twitterkanaal van Thierry Baudet. Veiligheid en ratio maken onze wereld beter.

delen

Richard Engelfriet

www.richardengelfriet.nl