sluiten

Veiligheid betekent voor The Knowledge meer dan een veiligheidshesje dragen

Fotografie: Laurens Janus

Tekst: Willem de Volder

terug naar alle artikelen

image

Veiligheid. Het is een speerpunt in de aanpak van dienstverlener The Knowledge in Tilburg. Menigeen associeert dat vrijwel direct met maatregelen zoals kleding en voorschriften. The Knowledge gaat een stapje verder. "Meer diepgang", zegt Commercieel Directeur Rianne de Brouwer. "De veiligheid van mensen is gekoppeld aan talent. Als mensen zich goed voelen in hun positie op de werkvloer en er is een juiste balans tussen werk en privé, heeft dat een positieve weerslag op het welbevinden en de prestaties."

Om een beeld te krijgen van de talenten van werknemers, houdt De Brouwer talent- en teamanalyses. The Knowledge gaat daarbij niet over een nacht ijs. "We meten een veelheid aan competenties, hebben oog voor de bedrijfssituatie en de ontwikkelingen op de werkvloer. Ook de contacten met de collega's en de thuissituatie wegen we mee." The Knowledge doet dat als consultant voor de 'eigen' mensen maar ook in opdracht van bedrijven en organisaties. "Branche onafhankelijk", opent De Brouwer de deur voor onder andere dienstverleners en productiebedrijven. Ze wijst op succesvol uitgevoerde coaching trajecten voor UWV, gemeenten maar ook voor bedrijven zoals Delicia, Tobroco-Giant en Fujifilm.

Centraal staat werken aan minder uitval, een lager verloopcijfer en een lager ziekteverzuim. De Brouwer weet dat het vaak lange trajecten zijn. Gebaseerd op gedragsverandering. Het is helder dat de mens centraal staat in de aanpak van The Knowledge. De dienstverlening van The Knowledge reikt overigens verder dan de geschetste (consultancy) trajecten. Het bedrijf aan Kranenberg 11 in Tilburg is ook specialist in opleidingen, werving en selectie, detachering , outplacement, re-integratie en payrolling. 

The Knowledge
Kranenberg 11
5047 TR Tilburg
T 013-5713822
www.theknowledge.nl
info@theknowledge.nl

delen