sluiten

Visionair Leiderschap

terug naar alle artikelen

image

De wereld was een eeuw geleden  kleiner en de informatievoorziening beperkter en ook daardoor overzichtelijker. We krijgen nu per dag (!) evenveel prikkels binnen als mensen in de middeleeuwen in hun hele leven. Things are spiraling out of control! In deze uitgave gaat het over internationaal zaken doen of juist binnen je local business? Ik wil hier graag een vraag aan toevoegen: wie overziet het echt nog?

Natuur en Cultuur
De aarde heeft een fantastische natuur gebouwd en een rijkdom aan landschappen, planten en dieren neergezet. We hebben een deel van deze natuur kunnen gebruiken om die voor ons van nut te kunnen laten zijn. Maar er zijn (gelukkig?) ook nog complete zaken die we niet kunnen beheersen en regelmatig worden we toch weer geschokt door onverwachte natuurrampen. Hoe meer invloed we denken te kunnen hebben, des te groter de onverwachte impact, lijkt wel.

We hebben niet alleen de natuur minder onder controle hebben. Ook de cultuur, die door ons altijd onder behoorlijke controle en discipline is beheerst, is ver van ons weg aan het rollen. Als je vroeger de eerste steen legde aan een kathedraal, wist je zeker dat je hem niet af zag komen maar wel hoe hij eruit zou komen te zien! Vanuit visie! Tegenwoordig kun je prefab met 3D-printers een huis bouwen in een week. Alles moet instant en alles moet maakbaar.

“Visie is de olifant die het zicht belemmert”

Cultuur is niet alleen maar van ons
Onze cultuur is van ons vandaan aan het lopen. Wie heeft er nog het echte overzicht over internet? Facebook en Google weten ook niet meer wat er gepubliceerd wordt en zien zaken over het hoofd. Wie heeft er beeld bij het Darknet? We hebben in Nederland een wegennetwerk gecreëerd waarvan niemand meer weet waar het naartoe gaat. Er komen binnen een paar jaar meer dan 35% files bij. Hoe gaan we dat doen? De oplossing is zoek! De hoeveelheid afval en plastic gaat ons ook helemaal te boven. Laatst was er een bericht van een potvis, die maar liefst 22 kilo plastic in haar maag had!

Specialisten
In de huidige maatschappij zien we steeds meer specialisten. In ziekenhuizen zijn nauwelijks artsen meer die de mens als geheel in ogenschouw nemen. In de politiek heeft niemand het meer echt over het geheel en de lange termijn. Marc Rutte die letterlijk zegt: “Visie is de olifant die het zicht belemmert”. Een electoraal stelsel dat standaard is ingericht op 4 jaar, waarvan eigenlijk maar de helft van de tijd operationeel, gaat geen toekomstgerichtheid en overtuiging geven.

We hebben behoefte aan visionair leiders in de hele wereld, die over hun graf heen kunnen kijken en durven regeren. Leiders die het geheel overzien.

delen