sluiten

Wie houdt wie nou voor de gek?

Fotografie: Eddie Mol

terug naar alle artikelen

image

Googlen geeft ons geen eenduidig antwoord, maar een definitie die een aardige benadering geeft is de volgende: “HNW is een visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Die visie wordt gerealiseerd door de medewerker centraal te stellen en hem – binnen bepaalde grenzen – de ruimte en vrijheid te geven in het bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt. Ontwikkelingen in de ICT maken HNW technisch mogelijk en maatschappelijke ontwikkelingen maken het wenselijk”.

Het geeft richting, maar de waarheid is natuurlijk veel genuanceerder en de werkelijkheid complexer.  Het draait wat mij betreft echter maar om 2 zaken; vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Vertrouwen
Wanneer er onvoldoende vertrouwen is dan gaat HNW niet werken. Een werkgever die om 8.05 uur gaat bellen met de vraag of je een halve snipperdag hebt genomen, omdat je nog niet bent ingelogd, zal weinig bijval oogsten. En ja, ze bestaan, ik heb voor zo iemand gewerkt!

Vertrouwen onderling is ook gewenst. “Hoe kan het dat mijn collega thuis harder werkt dan hier op kantoor, ongelooflijk dat ze daar niks aan doen!” is zomaar een uitspraak die ik laatst hoorde. Maar was dat niet juist de bedoeling, hogere productiviteit? Als er geen vertrouwen is dan wordt HNW eerder een last dan een lust.

Verantwoordelijkheid
Wie kan de vrijheid aan? Hoe gaat de werknemer om met deze vrijheid? Pakt hij zijn verantwoordelijkheid of wordt het een vrijbrief voor onbeperkt internetten en facebooken?

Maar dit geldt ook voor de werkgever. Die zal de verantwoordelijkheid moeten nemen om HNW te faciliteren. Niet alleen technisch, maar ook door doelen te stellen, verantwoordelijkheid te delegeren, kaders aan te geven, betrokkenheid te borgen en vertrouwen te creëren.    

Loslaten
Vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn de sleutels. Dit lijkt eenvoudig, maar loslaten is het meest lastig vast te pakken. Loslaten van angst, zorg en controle lijkt voor ons mensen de grootste uitdaging in het leven. Leidinggevenden vinden delegeren dan ook vaak moeilijk. Delegeren is echter vooral “overlaten aan medewerkers die de verantwoordelijkheid aan kunnen om een taak met de juiste ondersteuning en begeleiding tot een goed einde te brengen”. Dat heet (Het Nieuwe)samenwerken en daarbij horen afspraken over en weer, waar je elkaar op aan mag spreken en elkaar aan mag houden.

De oplettende lezer zal denken: “Allemaal leuk en aardig Peter, maar is dit niet van alle tijden?”  Het antwoord is natuurlijk ja! Ik juich het vooral toe dat de dialogen over HNW ertoe bijdragen dat bovenstaande begrippen weer eens alle aandacht krijgen. Maar eerlijk is eerlijk, we houden elkaar wel een beetje voor de gek!

delen