sluiten

‘Ook voor ondernemers en organisaties kunnen we veel betekenen’

Tekst: Willem de Volder

terug naar alle artikelen

image

“We laten hier het hele gezin, weer gezin zijn.” Olaf Jungerius (Fondswerving Villa Pardoes) doelt daarmee op de ontspanning die een gratis verblijf in Villa Pardoes omvat. Een rondgang leert dat alles tot in de puntjes is geregeld. Of het gaat om een tillift, een speciaal bed of andere noodzakelijke voorzieningen voor het zieke kind, als het gezin op vrijdagmiddag arriveert, komen ze in een wereld waarin genieten centraal staat.” Dat kan binnen in diverse ruimten in ‘de villa’ zoals in de snoezel ruimte, het bubbelparadijs of de gameroom en uiteraard in het eigen huisje. Maar vooral buiten. Gasten van Villa Pardoes kunnen de gehele week op momenten dat het hen schikt, via een speciale ingang, buurman attractiepark De Efteling bezoeken. Ook een bezoek aan De Beekse Bergen, Toverland en de Pathé-bioscoop in Tilburg is mogelijk tijdens een week Villa Pardoes.

Organisatie
Jungerius verlegt het gesprek naar de organisatie, nieuwbouw, fondsenwerving en de wisselwerking met ondernemers. Villa Pardoes is opgesplitst in de stichtingen Exploitatie en Fondsenwerving.  “Naast negen vaste medewerkers hebben we 160 actieve vrijwilligers. We hebben een wachtlijst voor vrijwilligers en op die lijst rust nu een stop.” Sinds oktober is de capaciteit van Villa Pardoes uitgebreid van acht naar twaalf huisjes. “Dat betekent ieder jaar zeshonderd in plaats van vierhonderd gezinnen verwelkomen. Goed voor het korten van de wachtlijst maar wel een financiële uitdaging, want een week vakantie voor een gezin in een huisje kost zo’n tweeduizend euro per week.”

Fondsenwerving
Villa Pardoes wordt financieel gesteund door particulieren, werkt samen met het bedrijfsleven, heeft nauwe banden met vermogensfondsen en evenementen. Ook in nalatenschappen komt Villa Pardoes voor. Er bestaan mooie langlopende samenwerkingsverbanden met bekende organisaties zoals Coca Cola, FrieslandCampina, Selecta en De Mandemakers Groep. Maar zo toont ook een accountantskantoor betrokkenheid door van elke factuur die op tijd betaald wordt, een vast bedrag naar Villa Pardoes over te maken. Jungerius koppelt het bedrijfsleven niet alleen aan financiële middelen maar ook aan producten en diensten. “Noem het ‘maatschappelijk betrokken ondernemen in natura’.” Ook begroet hij binnen het ‘Helpende Handen programma’ personeel van bevriende bedrijven om de handen uit de mouwen te steken binnen het activiteitenprogramma van de gastgezinnen. “Goed om te zien wat we doen en wat er leeft.” In het naast de Villa gelegen Theater De Poef vinden niet alleen gastgezinnen ontspanning, de multifunctionele ruimte staat ook open voor vergaderingen en presentaties. “Onze relaties mogen er gratis over beschikken”, zegt Jungerius, die nog eens benadrukt dat Villa Pardoes graag nieuwe partners begroet.

delen