sluiten

Bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf

terug naar alle artikelen

image

En kiest u er in het eerste geval voor om na de overdracht nog betrokken te blijven bij de onderneming of geeft u alle touwtjes uit handen?

Het schenken of vererven van een familiebedrijf
Naast deze persoonlijke en wellicht strategische vraagstukken moet ook worden stilgestaan bij de financiële en fiscale gevolgen van de bedrijfsoverdracht. U kunt ervoor kiezen om uw kinderen te laten betalen voor de onderneming of de aandelen die ze van u overnemen, maar uiteraard kunnen deze ook worden geschonken. Indien u als ondernemer of directeur-grootaandeelhouder komt te overlijden, zullen uw erfgenamen de onderneming of de aandelen erven. De fiscale gevolgen zijn in dat geval uiteraard afhankelijk van hoe u een en ander in uw testament heeft geregeld.

Fiscale gevolgen van bedrijfsopvolging
Bij de schenking of vererving van het familiebedrijf is er in beginsel schenk- of erfbelasting verschuldigd. Eveneens is er over de meerwaarde van de onderneming of de aandelen in beginsel inkomstenbelasting verschuldigd.

Het moeten betalen van de schenk-, erf- en/of inkomstenbelasting kan grote financiële gevolgen hebben voor de voortzetting van het familiebedrijf. Er kunnen mogelijk liquiditeitsproblemen ontstaan wanneer de verschuldigde belastingen moeten worden betaald. Gelukkig zijn er door de Nederlandse overheid regels geïntroduceerd om ondernemerschap te stimuleren en om bedrijfsopvolgingen fiscaal te faciliteren.

De bedrijfsopvolgingsregeling
Indien en voor zover wordt voldaan aan de in de wet gestelde voorwaarden, kan voor de schenk- en erfbelasting gebruik worden gemaakt van de gunstige bedrijfsopvolgingsregeling. Daardoor zal het ondernemingsvermogen (of een groot deel daarvan) belastingvrij kunnen worden overgedragen aan de volgende generatie. Voor de inkomstenbelasting kan gebruik worden gemaakt van de zogenoemde doorschuiffaciliteiten. De inkomstenbelastingclaim kan op grond daarvan onder voorwaarden worden doorgeschoven naar de volgende generatie, zodat geen liquiditeitsnadeel ontstaat ten tijde van de bedrijfsoverdracht.

Tot slot
Het is van belang om ruim van tevoren de fiscale gevolgen van de overdracht van het familiebedrijf in kaart te brengen, zodat tijdig de juiste maatregelen kunnen worden genomen. Heeft u vragen over de fiscale gevolgen van de overdracht van uw familiebedrijf of heeft u behoefte aan begeleiding tijdens het bedrijfsopvolgingstraject, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

delen

Van Oers accountancy & advies

www.vanoers.nl/ Lees meer >