sluiten

Ondernemen gezien door: wethouder Berend de Vries

Fotografie: Laurens Janus

Tekst: Willem de Volder

terug naar alle artikelen

image

Op de dag dat in ons land het Klimaatakkoord groen licht krijgt, zitten we aan tafel met wethouder Berend de Vries (circulaire economie) van de gemeente Tilburg en praten we over duurzaamheid. De Tilburgse wethouder is belast met onder andere de Energietransitie.

“Ik zie het Klimaatakkoord als een kans, niet als een bedreiging”, steekt hij van wal. Hij kent de inhoud want hij zat aan de landelijke (elektriciteits)tafel waar een deel van de plannen vorm kreeg. Hij projecteert het akkoord graag op Tilburg en opent met het voorbeeld Wolkat. Het textielbedrijf (bekend van 013 Denim) heeft uit handen van De Vries dezelfde dag de Tilburgse waardering ‘Impactmaker van het kwartaal’ ontvangen. “Ze geven oud textiel een nieuw leven, duurzaam en innovatief. Representatief voor Tilburg. We hebben meer bedrijven, die zich aan ‘de maakkant’ onderscheiden. Wat te denken van bloempottenmaker Elho, dat plastic hergebruikt.”

'Duurzaam en innovatief zijn representatief voor Tilburg'

De focus van de gemeente Tilburg ligt op het stimuleren van een ‘circulaire economie’, duurzaam dus. De Vries wijst op bedrijven die zelf initiatief nemen op het gebied van het plaatsen van zonnepanelen en windmolens. Met het verleggen van het gesprek naar de samenwerking binnen het Hart van Brabant (HvB), trekt hij de ontwikkelingen graag wat breder. “‘Make & Move’, er schuilt binnen de aangesloten HvB-gemeenten in productie en logistiek veel slagkracht. Er is ons alles aan gelegen om niet alleen de grote bedrijven maar ook het MKB zich achter ‘duurzaam’ te laten scharen. Ondernemers moeten nu de handschoen oppakken om te voorkomen dat ze het in de nabije toekomst lastig krijgen. Ze moeten meegaan in de duurzaamheidsbeweging die al op gang is gekomen. Ondernemers moeten nu stappen zetten om te voorkomen dat ze op termijn met hogere uitgaven worden geconfronteerd. Denk daarbij aan onder meer CO2-heffing.” Het is slechts een voorbeeld. Ook goed personeelsbeleid kan een bijdrage leveren aan duurzaamheid. “Jongeren, de werknemers van de toekomst, een kans geven. Nieuwe inzichten integreren en accepteren.”

Vanzelfsprekend is de gemeente een vraagbaak in het transitieproces, als kennispartner en, waar mogelijk, in het ondersteunen van initiatieven. In het gesprek komen ook aspecten als landbouw en mobiliteit aan de orde. Buiten het economische deel ervan behoren die niet tot de portefeuille van De Vries. Wel de bedrijventerreinen. Zo wordt bij de ontwikkeling van Wijkevoort de duurzaamheidslat heel hoog gelegd. “Er ligt daar een grote opgave wat betreft de energieprestatie. Een uitdaging om koploper te blijven in ons land.” Ook de bebouwde omgeving komt ter sprake. Ook daar is duurzaamheid een sleutelwoord. In eigen gemeentehuis, de nieuwbouw van Stadskantoor 1, zijn de ambities hoog. Overigens ook bij De Vries thuis, privé, met hoogwaardige isolatie en zonnepanelen op het dak. Hij komt nog even terug op de samenwerking met ondernemers. “We geven hen prikkels en de ruimte om initiatieven op het gebied van duurzaamheid te ontplooien.”

delen

Gemeente Tilburg

www.tilburg.nl Lees meer >