Sandra Raaijmakers All About Business Growth

Alle bedrijven

Wat kan ik voor jouw organisatie betekenen?

Ik Iaat je graag zien dat een mindset change op het gebied van economisch denken en risk management, de besluitvorming en procesverandering binnen een organisatie kan verbeteren. Op de lange termijn verhoogt dit de waardecreatie naar de klant en de eigen winstgevendheid.

Ik ben beschikbaar als Keynote Speaker, Workshop Host, Guest Lecturer, Interim (project) Manager en Dagvoorzitter

Risk optimization en Economisch Denken raakt alle afdelingen binnen een bedrijf, het gaat niet alleen maar om bijvoorbeeld een andere prijsstelling of kostenreductie.

- De meeste bedrijven minimaliseren hun risico. Optimaliseren is echter ook mogelijk. Door een andere koers te varen, kunnen omzet en winst toenemen!
- Denk ook eens aan hoe resources ingezet worden. Waar spenderen medewerkers hun tijd aan; kan dit anders en wat levert dit dan op? Wordt change management hierbij ingezet ?
- Kijkt de organisatie alleen naar kosten om winst te maximaliseren? In sommige gevallen is het beter om kosten te verhogen en zo een nog hogere opbrengst te genereren.

Voor meer informatie zie mijn website, bel of mail me.

www.sandraraaijmakers.nl