Hestia Budgetcoaching

Alle bedrijven

Hestia richt zich op werkgevers waarvan werknemers in financiële problemen zijn gekomen. Bedrijven lijden schade door financiële problemen van hun werknemers. Zo neemt de productiviteit af (naar schatting met 20%), nemen ziekteverzuim (gemiddeld met zeven dagen) en fraude toe en gaan de administratieve lasten omhoog. 

Waarom nu kiezen voor een budgetcoach? Het grote verschil tussen een budgetcoach en een schuldhulpverlener is dat een budgetcoach alleen mensen helpt die geen of nog geen problematische schulden hebben. Een schuldhulpverlener komt in beeld wanneer de schulden problematisch zijn geworden. Juist daarom is het belangrijk om tijdig hulp te bieden voordat de enige uitweg een langdurig schuld-bemiddelingstraject wordt, met alle gevolgen voor uw werknemer en uw onderneming.

 

 

image