5-GEMEENTE-INFO 1 pagina artikel 1 foto_edited

Green Deal: Verduurzaming Bedrijventerreinen

De Green Deal voor de verduurzaming van Kraaiven en Vossenberg is op 11 oktober ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd voor de verduurzamingsaanpak van deze bedrijventerreinen.

De focus ligt op het stimuleren van bedrijven om energiemaatregelen door te voeren. Ondernemers op de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg kunnen ook kansen benutten op het gebied van circulaire economie, collectieve energieopwekking, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

De bedrijfsverenigingen Vitaal Kraaiven en Vitaal Vossenberg, Gemeente Tilburg, Omgevingsdienst OMWB, Provincie Noord-Brabant, BOM Renewable Energy en Stichting MOED maken deel uit van de Green Deal.

Concrete doelen
Veel bedrijven zijn momenteel niet op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving en van de wijzigingen die per 1 januari 2019 ingaan. Het eerste doel van de Green Deal is dan ook, dat alle bedrijven op Kraaiven en Vossenberg hierover goed geïnformeerd zijn. Daarnaast is het doel dat 50% van de op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven aan de slag gaan met verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering.

Gedurende de looptijd van de Green Deal worden ook kansen en mogelijkheden onderzocht op het gebied van circulaire economie, collectieve energieopwekking, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Als de kansen aanvullend zijn aan of een versterkend effect hebben op de stimuleringsaanpak energietransitie dan kunnen ze verder ontwikkeld worden.

Duurzaam en vitaal
Berend de Vries, Wethouder economie gemeente Tilburg en voorzitter bestuur stichting MOED over de Green Deal: “De bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg laten een positieve ontwikkeling zien. Zij komen door samenwerking tussen het bedrijfsleven en overheden tot een aanpak waarbij stimulering van duurzaamheid, toezicht en handhaving van wetgeving hand in hand gaan. Dit geeft een extra stimulans aan de inzet van de gemeente Tilburg om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Met de verduurzaming van de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg hopen we andere Vitaal verenigingen in Tilburg, bedrijventerreinen in de regio en de rest van Nederland te inspireren.”

Gerard Jacobs, voorzitter Vitaal bedrijventerrein Kraaiven: “Duurzaamheid is voor de verenigingen Vitaal Kraaiven en Vossenberg een uiting van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit leeft steeds meer bij bedrijven, van groot tot klein. Daarnaast hebben Vitaal Kraaiven en Vitaal Vossenberg de doelstelling om ondernemers te informeren, te ontzorgen en te faciliteren. Het is logisch dat we dit ook doen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie, want werken aan vitale en duurzame bedrijvenparken doen we samen!”

Meer informatie over de Green Deal en hoe u zelf aan de slag kunt? Bel Joris van Boxtel van stichting MOED op 06 -4541 8641