5-GEMEENTE-INFO 1 pagina artikel 2 foto_edited

Een leven lang leren

Foto: Het voltallige team van Leren en Werken

Til je medewerkers naar een hoger niveau
Leren en Werken Midden-Brabant is een advies- en expertisecentrum voor werkgevers, op het gebied van ‘een leven lang leren’.

De adviseurs van Leren en Werken ondersteunen individuele ondernemers bij de inrichting en implementatie van de HRM-cyclus, specifiek gericht op leren en ontwikkelen. Daarnaast zijn ze eerstelijns adviseur als het gaat om bedrijfsspecifieke vraagstukken op HR-gebied en makelaars naar publieke en private kennisleveranciers in de regio (Universiteit Tilburg en Fontys Hogeschool).

Leren en Werken Midden-Brabant is een samenwerkingsverband tussen Ministerie van SZW, Onderwijsgroep Tilburg, Fontys hogeschool HRM en toegepaste psychologie, Midpoint Brabant, UWV en de Regio Hart van Brabant gemeenten.

Contact
De adviseurs van Leren en Werken Midden-Brabant zijn te bereiken via mail en telefoon: 06-53588691 of middenbrabant@lerenenwerken.nl