GO Get Organised training

Eindig elke werkdag met een lege inbox | Trainingen

GO Academy

Burg.Stekelenburgplein 199 ( Gebouw Plan-T)

Tilburg

Naar overzicht

Tij­dens de Get Or­ga­ni­sed (GO) trai­ning van de GO Aca­de­my leer je de or­ga­ni­sa­tie- en com­mu­ni­ca­tie­struc­tuur te be­nut­ten bij de ver­wer­king van al­le in­put die je da­ge­lijks krijgt. Je gaat na­den­ken over hoe je jouw werk ver­richt, en leert ta­ken te be­oor­de­len en te plan­nen vol­gens een ge­struc­tu­reer­de me­tho­de. Door de­ze me­tho­de toe te pas­sen kun ook jij ie­de­re werk­dag af­slui­ten met een le­ge in­box! 

image