Agile Scrum training

Leer Agile & Scrum werken en pas het meteen toe in de praktijk | Trainingen

Go Company

Burg.Stekelenburgplein 199 (Gebouw Plan-T)

Tilburg

Naar overzicht

In de Agi­le & Scrum-op­lei­ding van de GO Company leer je in 3 da­gen de the­o­rie, vaar­dig­he­den en prak­tijk om Scrum Mas­ter of Pro­duct Ow­ner te wor­den. Wat je leert, pas je met­een toe in si­mu­la­tie­oe­fe­nin­gen en in jouw ei­gen optionele prak­tijk­op­dracht. Na af­loop ben je veel leu­ke leer­er­va­rin­gen en een of­fi­ci­eel cer­ti­fi­caat van Scrum.org rij­ker.

image